آرامش در بحران

با عشق و پذیرش خودتان، از بحران ها نجات پیدا کنید

در هر شرایطی به هر سمتی توجه و تمرکز بیشتری نشان بدید،‌ نیرو توان شما و هستی به همان سمت حرکت خواهند کرد. به هر دلیلی که در شرایط سختی هستید لازم است توجه تان را به سمت آرامش بیاورید تا شرایط تان تغییر کند. به ایجاد حس آرامش یاد می گیریم به صدای درونمان گوش کنیم. تا از زندگی طبق انتظارات دیگران یا خدمت کردن به آنها دست برداریم.

وقت آن رسیده که به خودت مهر بورزی، خودت را بپذیری و عزیز بدانی. در آرامش و خلوت خودت نفس عمیق بکشی و بیاد بیاوری که خالق تو همیشه همراه و مراقب توست.

آرامش در بحران، سفری کوتاه به درون شماست. جایی که حتی بحران های بزرگ هم آنجا نیستند و تنها حسی که در آن حاکم است آرامش بی نظیر روح تان است. در این سفر کوتاه خودت را ملاقات خواهی کرد و بی نظمی های درون و بیرونت را سازماندهی میکنی.