نوشته‌ها

پول به اندازه ی کافی و برای همه وجود نداره.

<div id="15468687066826328"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/9tL2g?data[rnddiv]=15468687066826328&data[responsive]=yes"></script></div> بعضی هامون فکر می کنیم به اندازه کافی در…
, ,

اگر پولدار بشم، دیگران احساس بدی پیدا می کنن.

باورهای زیادی هست که مانع پولدار شدن ما میشه، بعضی از این باورها توی عمق ناخودآگاه ما هستن و خیلی بهشون آگاه نیستیم و بهشون دسترسی نداریم. یکی از اون باورها اینکه فکر می کنیم اگر پولدار بشیم آدم های مهم زندگی مون احساس بدی پیدا می کنن.…