اصلی اساسی برای رسیدن به خواسته ها

برنامه ریزی، حلقه ی گمشده ی موفقیتی است که به دنبالش هستید، البته اینکه برنامه ریزی کنید با اینکه طبق برنامه ریزی عمل کنید باهم متفاوت هستند، در واقع برنامه ریزی بدون اجرا یعنی برنامه ریزی برای شکست خوردن. ما نیاز داریم بیاموزیم که چطور طبق برنامه عمل کنیم.

,

شما هم به سختی بیدار می‌شوید؟

وای نه بازهم صبح شد باید بروم! فقط 5 دقیقه دیگر بخوابم بیدار می‌شم... اکثر روزها به سختی بیدار می‌شویم و سخت‌تر از بیدار شدن از تخت خوابمان جدا میشویم و آرزو می‌کنیم کاش زمان کش بیاید تا کمی بیشتر بخوابیم و استراحت کافی داشته باشیم. تا بحال فکر کرد…