رسیدن به آرامش دورنی
مقابله اثر بخش با بحران
همچنین، به تو پیشنهاد می کنیم:
از نگرانی تا آرامش
دوباره عشق
دیگر خدمات خودیاری
دانلود رایگان هدایای خودیاری
از خودیاری بپرس
رزرو یک جلسه مشاوره رایگان خودیاری
پادکست خودیاری
در مجله خودیاری بخوان
محصولات کاربردی خودیاری
کمال گرایی و راه های درمان آن

کمال گرایی و راه های درمان آن

کمال گرایی منفی بزرگترین دشمن ما برای رسیدن به موفقیت هایی است تلاش زیادی برای آن کرده ایم. لازم است بیاموزیم تمایل به کمال گرایی را در ذهنمان مدیریت کنیم. خیلی از افراد تصور می کنند کمال گرایی چیز خوبی است! و خیلی از کمال گراها خبر از کمال گرا بودنشان ندارند و به سختی در حال تلاش کردن هستند و البته کمتر نتیجه می گیرند. اما کمال گرایی سالم دقیقا شبیه یک آسانسور به ما خدمت می کند مشروط به اینکه بدانیم چطور با آن کار کنیم.

در این محصول می آموزید:

 • آزمونی برای اینکه بدانید کمال گرا هستید یا نه.
 • حل چالش با افکار کمال گرایانه.
 • راه کارهای مدیریت کمال گرایی چیست؟
 • تغییر باورهای ایده آل گرایانه چگونه صورت می گیرد؟
ویژگی متمایز این محصول، علاوه بر استفاده از آخرین متدهای کوچینگ و روانشناسی، قدم به قدم بودن آن است. در هر مرحله سوالاتی طراحی شده است که آگاهی خاصی به شما می دهد. و به شما این امکان را می دهد که شناخت عمیق تری نسبت به خودتان بدست بیاورید.

چه چیزی دریافت می کنید؟

 1. یک دفترچه تمرین بصورت فایل پی دی اف ۶ صفحه ای شامل ۵ قدم اصلی برای تغییر.
 2. یک فایل صوتی راهنمای استفاده از دفترچه تمرین به مدت ۸ دقیقه.
 3. یک فایل پی دی اف، حاوی متن فایل صوتی راهنمای دفترچه تمرین.
خودیاری را دنبال کن
کانال تلگرام خودیاری
پروفایل اینستاگرام خودیاری
صفحه فیسبوک خودیاری
صفحه لینکدین خودیاری
صفحه توییتر خودیاری
مقابله اثر بخش با بحران
همچنین، به تو پیشنهاد می کنیم:
دوباره عشق
کتابچه تصویری برگی از یک نوشته
حل مشکل به تعویق اندازی کارها
دیگر خدمات خودیاری
دانلود رایگان هدایای خودیاری
از خودیاری بپرس
رزرو یک جلسه مشاوره رایگان خودیاری
پادکست خودیاری
در مجله خودیاری بخوان
محصولات کاربردی خودیاری
کمال گرایی و راه های درمان آن

کمال گرایی و راه های درمان آن

کمال گرایی منفی بزرگترین دشمن ما برای رسیدن به موفقیت هایی است تلاش زیادی برای آن کرده ایم. لازم است بیاموزیم تمایل به کمال گرایی را در ذهنمان مدیریت کنیم. خیلی از افراد تصور می کنند کمال گرایی چیز خوبی است! و خیلی از کمال گراها خبر از کمال گرا بودنشان ندارند و به سختی در حال تلاش کردن هستند و البته کمتر نتیجه می گیرند. اما کمال گرایی سالم دقیقا شبیه یک آسانسور به ما خدمت می کند مشروط به اینکه بدانیم چطور با آن کار کنیم.

در این محصول می آموزید:

 • آزمونی برای اینکه بدانید کمال گرا هستید یا نه.
 • حل چالش با افکار کمال گرایانه.
 • راه کارهای مدیریت کمال گرایی چیست؟
 • تغییر باورهای ایده آل گرایانه چگونه صورت می گیرد؟
ویژگی متمایز این محصول، علاوه بر استفاده از آخرین متدهای کوچینگ و روانشناسی، قدم به قدم بودن آن است. در هر مرحله سوالاتی طراحی شده است که آگاهی خاصی به شما می دهد. و به شما این امکان را می دهد که شناخت عمیق تری نسبت به خودتان بدست بیاورید.

چه چیزی دریافت می کنید؟

 1. یک دفترچه تمرین بصورت فایل پی دی اف ۶ صفحه ای شامل ۵ قدم اصلی برای تغییر.
 2. یک فایل صوتی راهنمای استفاده از دفترچه تمرین به مدت ۸ دقیقه.
 3. یک فایل پی دی اف، حاوی متن فایل صوتی راهنمای دفترچه تمرین.
خودیاری را دنبال کن
کانال تلگرام خودیاری
پروفایل اینستاگرام خودیاری
صفحه فیسبوک خودیاری
صفحه لینکدین خودیاری
صفحه توییتر خودیاری
پادکست فواید خودپذیری 2
دوباره عشق
همچنین، به تو پیشنهاد می کنیم:
کمال گرایی و راه های درمان آن
کتابچه تصویری برگی از یک نوشته
حل مشکل به تعویق اندازی کارها
دیگر خدمات خودیاری
دانلود رایگان هدایای خودیاری
از خودیاری بپرس
رزرو یک جلسه مشاوره رایگان خودیاری
پادکست خودیاری
در مجله خودیاری بخوان
محصولات کاربردی خودیاری
کمال گرایی و راه های درمان آن

کمال گرایی و راه های درمان آن

کمال گرایی منفی بزرگترین دشمن ما برای رسیدن به موفقیت هایی است تلاش زیادی برای آن کرده ایم. لازم است بیاموزیم تمایل به کمال گرایی را در ذهنمان مدیریت کنیم. خیلی از افراد تصور می کنند کمال گرایی چیز خوبی است! و خیلی از کمال گراها خبر از کمال گرا بودنشان ندارند و به سختی در حال تلاش کردن هستند و البته کمتر نتیجه می گیرند. اما کمال گرایی سالم دقیقا شبیه یک آسانسور به ما خدمت می کند مشروط به اینکه بدانیم چطور با آن کار کنیم.

در این محصول می آموزید:

 • آزمونی برای اینکه بدانید کمال گرا هستید یا نه.
 • حل چالش با افکار کمال گرایانه.
 • راه کارهای مدیریت کمال گرایی چیست؟
 • تغییر باورهای ایده آل گرایانه چگونه صورت می گیرد؟
ویژگی متمایز این محصول، علاوه بر استفاده از آخرین متدهای کوچینگ و روانشناسی، قدم به قدم بودن آن است. در هر مرحله سوالاتی طراحی شده است که آگاهی خاصی به شما می دهد. و به شما این امکان را می دهد که شناخت عمیق تری نسبت به خودتان بدست بیاورید.

چه چیزی دریافت می کنید؟

 1. یک دفترچه تمرین بصورت فایل پی دی اف ۶ صفحه ای شامل ۵ قدم اصلی برای تغییر.
 2. یک فایل صوتی راهنمای استفاده از دفترچه تمرین به مدت ۸ دقیقه.
 3. یک فایل پی دی اف، حاوی متن فایل صوتی راهنمای دفترچه تمرین.
خودیاری را دنبال کن
کانال تلگرام خودیاری
پروفایل اینستاگرام خودیاری
صفحه فیسبوک خودیاری
صفحه لینکدین خودیاری
صفحه توییتر خودیاری