درباره خودیاری

ما چه کسی هستیم و چه کاری انجام می دهیم؟
جواب دادن به این سوال، ظاهرا کار ساده ای ایست… ما مربی های حرفه ای و دوره دیده ای هستیم که در مجموعه ای خودیاری، با یک آرمان مشترک یعنی توانمندسازی، رشد و توسعه زنان دور هم جمع شده ایم!
اما راستش را بخواهید این پاسخی نیست که حتی به دل خودمان بنشیند…
تا بحال شده مساله و مشکلی در زندگی تان داشته باشید و ندانید چه کنید؟ شده دلتان بخواهد دوست آگاهی داشته باشید که شما را همان طور که هستید بپذیرد و بدون قضاوت و زدن برچسب های ناخوشایند به خوبی درکتان کند؟ شده بعد از یک گفتگوی آگاهی بخش احساس کنید بار سنگینی از روی دوستان برداشته شده و راه حل مورد نظرتان را بدست آورده اید؟ شاید بگوید کاش همچین دوستی داشتم…
ما همان دوست آگاه و همراه هستیم که هر کسی آرزوی داشتنش را دارد. ما در شبکه های اجتماعی، جلسات و کارگاه های حضوری و غیرحضوری آماده ایم تا به بهترین و موثرترین شکل همراه تان باشیم. برای استفاده از خدمات خودیاری، به صفحه رزرو جلسه مشاوره یا فروشگاه محصولات مراجعه کنید.