دانلودها و دوره های آموزشی رایگان خودیاری

 • داستان های لیلا

  با راهنمایی من در داستان های روزمره زندگی ام،‌ تمرین کنید که توی موقعیت های مختلف زندگی آگاهانه و خردمندانه تر عمل کنید.

  عضویت رایگان در داستان های لیلا
  داستان های لیلا
 • آرامش در بحران

  دریافت رایگان ۷ روز تمرین روزانه برای تصفیه کردن افکار و احساسات مسموم در شرایط بحرانی،‌ پاکسازی در هم ریختگی های درونی و بیرونی و رسیدن به آرامش.

  عضویت رایگان در دوره ایمیلی آرامش در بحران
 • 50 دروغ بزرگ مالی

  راهنمای پاکسازی ۵۰ دروغ بزرگ مالی با استفاده از تکنیک بی نظیر ضربه درمانی

  رایگان دانلود کنید!
 • 50 دروغ بزرگ در مورد ازدواج

  راهنمای پاکسازی ۵۰ دروغ بزرگ در مورد ازدواج، که مانع خوشبختی شما میشود! با استفاده از تکنیک بی نظیر ضربه درمانی

  رایگان دانلود کنید!

دانلودها و دوره های آموزشی رایگان خودیاری

از نگرانی تا آرامش

با راهنمایی من در داستان های روزمره زندگی ام،‌ تمرین کنید که توی موقعیت های مختلف زندگی آگاهانه و خردمندانه تر عمل کنید.

از نگرانی تا آرامش

دریافت رایگان ۷ روز تمرین روزانه برای تصفیه کردن افکار و احساسات مسموم در شرایط بحرانی،‌ پاکسازی در هم ریختگی های درونی و بیرونی و رسیدن به آرامش.

از نگرانی تا آرامش

چگونه می توان به راز تجربه عشقی ماندگار و آرامشی حقیقی در زندگی دست پیدا کنیم؟

از نگرانی تا آرامش

چطور می توانیم به برنامه ریزی مان متعهد باشیم و آن را تا رسیدن به مقصد نهایی اجرا کنیم؟ چطور می توانیم به خودمان و برنامه ریزی که به محقق شدن آن امید داریم متعهد باشیم؟