دوره های آموزشی خودیاری

با دوره های آموزشی خودیاری، بدون نیاز به حضور فیزیکی از درس های خودیاری بهره مند شوید.

از نگرانی تا آرامش

تمرین های روزانه فنگشویی برای تصفیه عمیق جنبه های مختلف زندگی از ترس ها، نگرانی ها برای رسیدن به آرامشی ماندگار.

دوره آموزشی خود مربیگری خودیاری

دوره آموزشی خود مربیگری

کوچینک یا مربیگری جز مهارت های نسبتا جدید در دنیای مدرن است و هر روز در حال رشد و پیشرفت.یکی از شاخه های مربیگری،‌ آموزش خویش مربیگری است که نیاز به تمرین و تکرار دارد تا به خوبی در ذهن نهادینه شود.