مرضیه باقرزاده

‍‌یه عصر پاییزی، تنها روی برگ های خشک و رنگانگ قدم می زدم و از خودم می پرسیدم آمدنم بهر چه بود… چطور میشه جاودانه شم؟

صدای گریه یه دختر جوان نظرمو جلب کرد…  دلش شکسته بود و درمانده به نظر می رسید، کنارش نشستم و شروع کردم باهاش حرف زدن…

– کمکی از دستم برمیاد خانم؟

– کمک؟؟ شما چه کمی می تونی بمن کنی؟

– می تونم حرف دلتو گوش کنم…

یهو بغضش ترکید و کلی حرف زد و آروم شد و رفت.

اون عصر پاییزی یادم آمد، آمدنم بهر چه بود…

از اون عصر چند سال می گذره و من هر روز جاودانه تر می شم، برای کسایی که با تمام قلب بهشون کمک می کنم.

مرضیه باقرزاده هستم، دانش آموخته سطح یک کوچینگ از آکادمی بین المللی کوچینگ برای فارسی زبانان، آکامی بین المللی کوچینگ FCI ,ICF و مربی مهارت های زندگی از دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران.

باعث افتخارم است که می‌توانم به خانم‌های باهوش و توانمندی که به دنبال خلق یک زندگی عالی در درون و بیرون خودشان هستند، کمک کنم تا همراه با هم، با تکیه به آگاهی شخصی و تکنیک های کاربردی، به راه حل هایی آسان برای چالش‌های زندگی امروز برسیم. به شما کمک خواهم کرد که آگاه، عاشق و موفق باشید و ایمان دارم که می‌توانید.