دوره رایگان ایمیلی برنامه ریزی جامع در 12 روز

وقتی سالی نو می شود یا فصل تازه ای از زندگی آغاز می شود، نگاهی به زندگی مان و آنچه می خواهیم می اندازیم. اما چرا گاهی به هدفی که برای ما مهم است و دوست داریم به آن دست پیدا کنیم نمیرسیم؟ چرا گاهی هدف هایمان را فراموش می کنیم؟ چه می شود که هدفمان را گم می کنیم یا آن را فراموش می کنیم؟

چطور می توانیم به برنامه ریزی مان متعهد باشیم و آن را تا رسیدن به مقصد نهایی اجرا کنیم؟ چطور می توانیم به خودمان و برنامه ریزی که به محقق شدن آن امید داریم متعهد باشیم؟

اگر دوست دارید امسال را با سال های دیگر متفاوت کنید و تصویر تازه ای از زندگی تان بسازید دوره ی برنامه ریزی جامع در 12 روز را به شما پیشنهاد می کنم.

این دوره پاسخ تمام سوال های شما برای داشتن یک برنامه ریزی اجرایی و همین طور راهکارها و پیشنهاداتی برای بهبود عملکرد شماست.