نوشته‌ها

تپینگ یا ضربه درمانی یا EFT (تکنیک رهایی احساسات) چیست؟

برای اینکه بتوانم توضیح قابل درکی بدهم داستان مریم را برایتان نقل می کنم.
مریم در ۵ سالگی دچار یک تصادف ترسناک می شود.‌ بعد از مدتی از نظر جسمی سلامتی خودش را بدست می آورد. و به روال عادی زندگی اش برمی گردد. اما با یک تفاوت، ذهنش حالا فهمیده که شنیدن صدای ترمز ماشین یعنی خطری در راه است و باید زودتر از خودت دفاع کنی! مریم همیشه از خیابان و ماشین ها می ترسد، بخصوص وقتی که صدای ناگهانی ترمز به گوش می رسد. مریم علت این موضوع را به صورت هوشیار نمی داند و با خودش می گوید بعضی ها واقعا بی ملاحضه رانندگی می کنند!

ادامه مطلب